Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Småbatterier”

Mer information

För batterier är det ett nationellt producentansvar. Det innebär att producenterna ska ta tillbaka uttjänta småbatterier och återvinna dem. Batterier räknas som farligt avfall och kan ha en stor påverkan på vår miljö ifall de hamnar ute i naturen och därför ska de lämnas in på ett insamlingsställe för småbatterier.
  
Exempel på småbatterier: Småbatterier från batteridrivan apparater som exemplevis fjärrkontroll, ficklampa, telefon, radioaapparat, klocka, CD-spelare, leksaker. 
 
Återvinning
Småbatterier skickas iväg för materialåtervinning, destruktion eller slutförvaring beroende på avfallets egenskap.

Vad vill du bli av med?