Länk till Pireva startsida

Sorteringsguiden

Rätt sortering ger bra återvinning. Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras.

Du sökte på “Småbatterier”

Mer information

.

Återvinning
Mycket metaller och andra material kan materialåtervinnas. En del energiåtervinns medan kvicksilver slutförvaras på ett säkert sätt.

Vad vill du bli av med?