Länk till Pireva startsida

Toaträning för vuxna

Vatten är en del av ett evigt kretslopp. Därför måste vi tillsammans värna om vårt vatten så att inte fel saker hamnar i sjöar och vattendrag. Vi slänger tyvärr alldeles för mycket saker i avloppet som inte ska vara där. Därför vill Pireva öka medvetenheten hos invånarna i Piteå, i hopp om att förändra beteendet. En enkel guide med glimten i ögat.

Text: Toaträning för vuxna på tre dagar. Glada, gulliga illustrationer av kiss, bajs och toalettpappersrulle som står på en öppen toalettstol.

 Läs kursboken Toaträning för vuxna på tre dagar genom att klicka direkt på boken eller via länken nedan (PDF öppnas i nytt fönster):
Toaträning för vuxna på tre dagar 

 

Spola inte ner skräp i avloppet
Avloppsrening är en viktig funktion i samhället som förhindrar smittspridning och motverkar övergödning i sjöar, åar och hav. Men för att reningsprocessen ska fungera rätt är det viktigt att bara spola ner toalettpapper och det som kommer ur kroppen. Allt annat orsakar problem.

 

Skräp orsakar stopp och utsläpp
Toalettpapper löses snabbt upp i vatten och är därför inte ett problem i avloppssystemet. Men andra fasta material som till exempel våtservetter, bomull och tamponger löses inte upp, inte ens efter flera veckor. Skräpet bildar långa trådar som tvinnar ihop sig och orsakar både stopp och stora skador på pumparna. När det blir stopp finns det risk för att orenat avloppsvatten släpps ut i naturen.


Fulspolning - saker som ska slängas i papperskorgen

 
54 ton skräp spolas ner i Piteå varje år
De flesta av våra kunder har bra koll på läget, annars skulle det vara kaos i ledningsnätet. Men alltför mycket skräp spolas trots allt ner. I Piteå spolar vi ner 54 ton skräp varje år. Skräp som resulterar i att Pireva måste göra i snitt två akututryckningar varje dag. Hur mycket spolar vi ner i Sverige då? Jo, hela 7 000 ton skräp varje år, skräp som är helt onödigt och blir kostsamt. Avloppets fiender är många, här kommer en lista på några av de värsta.

Illustration av glad våtservettIllustration av glad tampong
Våtservetter, tops, tamponger, bindor, städtrasor och bomullstussar
Dessa saker är vanliga orsaker till stopp i ledningar och pumpstationer. De löses nämligen inte upp i vatten, inte ens efter flera veckor.


Illustration avloppsrör med stopp
Hushållspapper
Man skulle kunna tro att toapapper och hushållspapper är likadana men så är det inte. Toalettpapper är lättnedbrytbart och löses upp i kontakt med vatten. Hushållspapper är mycket tjockare och löses inte upp lika lätt. Därför orsakar hushållspapper problem för reningsverk och pumpstationer.


Matfett
Fett brukar inte vanligtvis spolas ner i toaletten, men däremot i köksvasken. Matfett som spolas ner i avloppet stelnar och bildar fettproppar. Det blir som cement i ledningarna.


Hår
Att lite hår slinker ner i avloppet när man duschar är svårt att undvika. Men att spola ner hår som fastnat i hårborsten är direkt olämpligt. Hår fastnar väldigt lätt i ojämnheter i rören, och tillsammans med andra ovälkomna föremål i ledningarna bildar de rejäla blockader.


Snus och cigaretter
Snus och cigaretter innehåller tungmetallen kadmium och när du spolar ner dessa i toaletten sprids kadmium och andra gifter i avloppsvattnet och hamnar till slut i naturen. I Sverige spolas 1,4 miljarder prillor ner i toaletten varje år. Det blir drygt 1 100 ton snus per år vilket motsvarar 100 normalstora lastbilslass.


Kemikalier, målarfärg och läkemedel
Kemikalier och mediciner innehåller farliga ämnen som är svårnedbrytbara och avloppsreningsverken är inte byggda för att ta hand om dem. De hamnar därför i naturen när det renade avloppsvattnet släpps ut i sjöar, hav och vattendrag. Både växter, djur och även vi människor påverkas alltså negativt av de föroreningar vi spolar ner. De värsta ämnena kan orsaka cancer, skada arvsmassan eller fortplantningsförmågan och påverka hormonsystemet.


Bilden visar en pump med driftstopp på grund av våtservetter som fastnat i pumpen.
Stopp i pump
Vid larm om driftstopp kan det se ut så här när vi åker ut till en pumpstation (se bild ovan). Vår personal åker snabbt ut på akuta larm. På plats måste vi lyfta upp pump, ta isär delar och för hand plocka bort föremål som orsakar stopp. På bilden kan du se våtservetter och trasor som spolats ner i avloppet och därefter fastnat i pumpen. Ett driftstopp kan orsaka att orenat avloppsvatten riskerar att komma ut i naturen. Du kan hjälpa till, genom att spola rätt! Vi övar minnesregeln KBT: Kiss, Bajs och Toapapper - det enda som hör hemma i toaletten!
Illustration av blå text minnesregel: KBT Kiss, Bajs, Toapapper på skylt som hålls upp av glada figurer i form av kissdroppe, bajskorv och toalettrulle.