Länk till Pireva startsida

Lätt-Tryck-Avlopp

En LTA-station (Lätt-Tryck-Avlopp) är en pump som hjälper till att transportera bort spillvattnet när en självfallslösning inte fungerar. En LTA-station behövs om fastigheten ska anslutas till en tryckavloppsledning eller i det fall fastigheten som ska anslutas ligger för lågt i förhållande till en självfallsledning. Det finns regler för när en LTA-station ska ingå i anläggningsavgiften och i övrigt är det du som fastighetsägare eller förening som står för inköp, ägande och drift av din LTA-station. I de fall där enskild LTA-station ska installeras, har du själv möjlighet att välja vilken LTA-station du vill köpa och kan med fördel vända dig till lämplig rörfirma för tips, råd och offert. Installation ska ske fackmannamässigt.

LTA-station i vertikal genomskärning
Bild: Renderad bild som visar inanndömet av en LTA-station med dess pump.

Innan du börjar installera din LTA-station uppmanar vi dig att läsa igenom de anvisningar som följer med stationen samt dokumentet Färdiganmälan LTA-station. Dokumentet innehåller kontrollpunkter som ska uppfyllas gällande placering och installation. Och kom ihåg, installation ska ske fackmannamässigt.