Länk till Pireva startsida

Lätt-Tryck-Avlopp

En LTA-station (Lätt-Tryck-Avlopp) är en pump som hjälper till att transportera
bort spillvattnet när en självfallslösning inte fungerar.


Innan du börjar installera din LTA-station uppmanar vi dig att läsa igenom de anvisningar som följer med stationen samt dokumentet Färdiganmälan LTA-station. Dokumentet innehåller kontrollpunkter som ska uppfyllas gällande placering och installation.
Och kom ihåg, installationen ska göras fackmannamässigt.