Pireva logotyp

Jag har avfall i tanken - 100% förnybart bränsle

Tömnings-schema för villor

Ta reda på när det är dags för tömning av kärlen för brännbart avfall och matavfall.

Sorterings-guide för hushåll

Här får du veta hur olika avfall från hushållet ska sorteras för att göra bäst miljönytta.