Pireva logotyp

Sophämtning för dig som bor i villa

Vi kommer hem till dig

I Piteå källsorterar vi fullt ut. Därför har alla som bor i villa ett kärl för brännbart avfall och ett kärl för matavfall.
Brännbart avfall töms var fjärde vecka och matavfallet töms varannan vecka, förutom under vintern (mellan vecka 44 - 11) då även matavfallet töms var fjärde vecka.

Men allt avfall hör inte hemma i kärlen för matavfall och brännbart. En del ska lämnas på återvinningsstationen eller Bredviksbergets återvinningscentral för bästa återvinning. Kolla in vår sorteringsguide om du känner dig osäker.

Priser för avfallsabonnemang

När ska kärlet ställas ut för tömning

Hur ska kärlet placeras?

Påsar för matavfall

Byte till större eller mindre kärl

Felanmälan av trasigt avfallskärl

Du som komposterar själv

Extratömning av avfallskärl

Uppehåll i hämtning

Köksavfallskvarn

Rengöring av avfallskärl

Pirevas märkning av avfallskärl

Mer om sophämtningen i villor