Länk till Pireva startsida

Sophämtning för dig som bor i villa

Vi kommer hem till dig

I Piteå källsorterar vi fullt ut. Därför har alla som bor i villa ett grönt kärl för restavfall och ett brunt kärl för matavfall.
Restavfall töms var fjärde vecka och matavfallet töms varannan vecka, förutom under vintern mellan vecka 44 - 11 då även matavfallet töms var fjärde vecka.

Men det mesta av hushållsavfallet hör på återvinningsstationen där alla förpackningar ska sorteras. Här kan du läsa mer om återvinningsstationen eller Bredviksbergets återvinningscentral för bästa återvinning. Kolla in vår sorteringsguide om du känner dig osäker.