Länk till Pireva startsida

Sophämtning för dig som bor i villa

Vi kommer hem till dig

I Piteå källsorterar vi fullt ut. Därför har alla som bor i villa ett kärl för brännbart avfall och ett kärl för matavfall.
Brännbart avfall töms var fjärde vecka och matavfallet töms varannan vecka, förutom under vintern mellan vecka 44 - 11 då även matavfallet töms var fjärde vecka.

Men allt avfall hör inte hemma i kärlen för matavfall och brännbart. En del ska lämnas på återvinningsstationen eller Bredviksbergets återvinningscentral för bästa återvinning. Kolla in vår sorteringsguide om du känner dig osäker.