Länk till Pireva startsida

Återvinningsstationen

Bättre än brännbart

I Piteå finns det 26 återvinningsstationer för insamling av returpapper, förpackningar och batterier. Det som lämnas hit återvinns till nya saker. Därför gör du mer miljönytta om du lämnar papper och förpackningar här än om du kastar det i brännbart avfall.