Länk till Pireva startsida

Återvinningsstationen

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna. De sköter städning och snöröjning och bestämmer hur ofta olika behållare ska tömmas.

Har du synpunkter på stationernas skötsel eller vill meddela att det finns behov av att tömma en behållare ska du kontakta FTI på www.ftiab.se eller på telefon 0200-88 03 11 eller skicka ett mail till info@ftiab.se