Länk till Pireva startsida

Sophämtning för dig med fritidshus

Sortera ditt avfall

I Piteå har alla fritidshusområden numera utbyggd källsortering för restavfall och matavfall antingen i vanliga avfallskärl eller i containers vid särskilda insamlingsplatser för avfall.

Men allt avfall hör inte hemma i kärlen för restavfall och matavfall. En del ska lämnas på återvinningsstationen eller Bredviksbergets återvinningscentral för bästa återvinning. Kolla in vår sorteringsguide om du känner dig osäker.