Pireva logotyp

Sophämtning för dig med fritidshus

Sortera ditt avfall

I Piteå har alla fritidshusområden numera utbyggd källsortering för brännbart och matavfall antingen i vanliga avfallskärl eller i containers vid särskilda insamlingsplatser för avfall.

Men allt avfall hör inte hemma i kärlen för matavfall och brännbart. En del ska lämnas på återvinningsstationen eller Bredviksbergets återvinningscentral för bästa återvinning. Kolla in vår sorteringsguide om du känner dig osäker.

Avfallsabonnemang för fritidshus

Påsar för matavfall

Felanmälan av trasigt avfallskärl

Uppehåll eller dispens från hämtning

Latrin

Mer om sophämtning i fritidshus