Länk till Pireva startsida

Latrinavfall

Latrinavfall får aldrig lämnas bland det vanliga avfallet på grund av hygienrisker och arbetsmiljöproblem.

Du som vill lämna latrinavfall till Pireva ska använda dig av ett särskilt latrinkärl som säljs vid vår kundservice på Bredviksberget. Kärlet består av majsstärkelse som sedan skickas vidare till rötning. Därför är det viktigt att inte använda plastsäckar eller annat i kärlet.

Priset för latrinkärl är 300 kr per styck.

I priset ingår att vi hämtar latrinkärlet (vecka 18 - 39) vid er ordinarie plats för soptömning.