Länk till Pireva startsida

Återvinning anytime

Återvinn när du vill, dygnet runt, året runt. Det blir snart verklighet när Bredviksbergets återvinningscentral satsar på öppet dygnet runt. Ny återbrukshall kommer även att göra det lättare för piteborna att lämna av sina saker till återbruk och skapa ett mer hållbart samhälle.

Återvinn när du vill, dygnet runt, året runt. Det blir under 2020 verklighet när vi utvecklar området vid Bredviksbergets återvinningscentral och satsar på öppet dygnet runt. ”Begränsade öppettider och långa köer har varit en stor fråga för våra besökare. Nu säger vi, kom när det passar dig och slipp att sitta i kö på söndagar”, säger David Öquist, VD på Pireva. 

Projektet heter Återvinning Anytime där man med ett passerkort kommer kunna låsa upp grindarna oavsett tid på dygnet och återvinna när man själv har möjlighet. ”Öppettider är ett hinder för återvinning. Vi vill ta ansvar och förändra branschen genom att alltid ha öppet. Miljön kan helt enkelt inte vänta”, tillägger Öquist.

Återbruk står i fokus och kommer att få ta större plats på området i och med att vi nu bygger en stor hall för återbruk. Återbrukshallen kommer att bemannas av Repris och göra det lättare för besökare att lämna av sina saker som kan vara till nytta för någon annan. ”Det är viktigt att ta till vara på våra resurser i samhället, det gäller både saker och människor. Återbruk behöver få en större plats och våra deltagare behöver fler verkliga arbetsuppgifter”, säger Anette Myrestam, Verksamhetsområdeschef Kompetensförsörjning Piteå kommun.

För ökad säkerhet
kommer vi att separera på lätt och tung trafik, vilket innebär att lastbilar och personbilar inte behöver korsa sina vägar. ”Det känns bra att vi ser över området så att alla kan känna sig trygga när de vistas hos oss”, säger Tomas Gustavsson, ansvarig för Bredviksbergets återvinningscentral.

 

På bilden ser ni ett förslag på hur vi tänker oss att anläggningen ska se ut efter ombygnationen av Bredviksbergets återvinningscentral.