Länk till Pireva startsida

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Vi strävar efter en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen.

Det finns särskilda riktlinjer när det gäller utbyggnation av vatten och avloppstjänster som ska följas om och när ett nytt verksamhetsområde ska inrättas. Det finns även en fastställd utbyggnadsplan för vatten och avlopp till befintliga bostadsområden.

Vi samarbetar och planerar detta tillsammans med Piteå kommun, du kan läsa mer om riktlinjerna på deras sida om vatten-och avloppsplanering.

Utbyggnadsplan för befintliga bostadsområden som beslutades i kommunfullmäktige 2016: