Länk till Pireva startsida

Nytt verksamhetsområde Rosvik

Information om arbetet med nytt verksamhetsområdet i Rosvik

Här nedan följer information berörande arbetet med nytt verksamhetsområde i Rosvik.

Sidan uppdateras löpande.

 

Aktuell information 2023-05-22 Inmätning av enskilda brunnar

Under v. 21 kommer Norconsult på uppdrag av Pireva att utföra inmätningar av enskilda brunnar inne på tomtmark.

Syftet med inmätningarna är att säkerställa läget inför fortsatt projektering.

 

Aktuell information 2023-05-11 - Inbjudan till informationsmöte om utbyggnad av vatten och avlopp

Piteå Renhållning & Vatten bjuder in till en informationsträff där vi berättar om utbyggnationen av vatten & avlopp på Hällskäret och Kalvön i Rosvik.

 

Projekteringen av ledningarna är påbörjad och utbyggnationen är planerad till 2024. På mötet deltar Lantmäteriet, projektledare, samt personal från Pireva.

 

Lantmäteriet ansvarar för arbetet med ledningsrätter och ni kommer även att få en separat kallelse till mötet från dem. Ni som inte har möjlighet att närvara kan få mer information om projektet eller läsa minnesanteckningar från mötet på hemsidan: www.pireva.se/rosvikvo

 

Onsdag den 14 juni

Kl. 18:00 - 20:00 på Royal Folkets Hus

Klubbvägen 4, Rosvik

 

Välkommen!

 

Ladda ned inbjudan i PDF-format

 

Aktuell information 2023-03-01 - Projekteringen har startat upp 
Norconsult, som på uppdrag av Pireva, gjort inmätningar och geoundersökningar under hösten kommer att ansvara för projektering av de nya VA-ledningarna som just påbörjats.

Preliminär grov tidplan för arbetet i Rosvik:

  • 2023 Planering/projektering
  • 2024 Utbyggnad av ledningsnät
  • 2025 Eventuellt kvarvarande återställning

Mer information kommer ges till dig som är berörd allt eftersom projektet fortskrider och hemsidan kommer att uppdateras löpande med information, dokument och nyheter kring det nya verksamhetsområdet i Rosvik.

  
Aktuell information 2022-06-20 – Inrättande av nytt verksamhetsområde för VA i Rosvik
Piteå kommun har under 2021-2022 sett över vatten- och avloppssituationen för fritids- och bostadsområden som tidigare inte är anslutna till det kommunala VA-ledningsnätet och reviderat tidplanen för inrättande av nya verksamhetsområden för kommunalt VA.

Som en följd av detta beslutade Kommunfullmäktige på sitt sammanträde 2022-06-20 att utöka verksamhetsområdet för delar av Rosvik. Pireva fick därmed, i egenskap av VA-huvudman i kommunen, uppdraget att anlägga VA-ledningar i området.

Karta över berört område.

Ta del av VA-planen på Piteå kommuns hemsida.