Länk till Pireva startsida

Tömningsschema

Ta reda på när kärlen för brännbart avfall

och matavfall töms.

Ändrade sophämtningsdagar vecka 25

Midsommarafton påverkar sophämtningen. Pireva ska hämta ditt avfall på färre dagar än vanligt. Tänk på att ställa ut ditt avfallskärl i tid enligt anvisningarna i tömningsschemat nedan.