Länk till Pireva startsida

Tömningsschema

Ta reda på när kärlen för brännbart avfall

och matavfall töms.

Ändrade sophämtningsdagar vecka 18

Första maj påverkar sophämtningen. Pireva ska hämta ditt avfall på färre dagar än vanligt. Ställ ut avfallskärlet som vanligt. Låt det stå tills det blir tömt.