Länk till Pireva startsida

Hur ska kärlet placeras?

För att minska på transporterna och värna om miljön tillämpas kärl på samma sida i de flesta bostadsområden. Det innebär att kärlen placeras på en sida om gatan för att minska trafiken på ditt område. Avfallskärlet ska vara utställt vid tömningsplatsen senast kl. 05.30 på tömningsdagen och det är viktigt att tänka på hur det placeras.
Så här placerar du avfallskärlet i samband med tömning: 
  • Högst 1,5 meter från vägbanan/plogkanten.
  • 0,5 meter fritt utrymme kring kärlet.
  • Lockets öppning ut mot gatan.
  • Efter tömning ska kärlet alltid dras tillbaka in på fastigheten.
  • Ställ avfallskärlen på den plats som anvisas av Pireva. 
  • Vid snöfall, tänk på att skotta och sanda bredvid och under ditt sopkärl. Vid dragväg, som innebär att vår personal hämtar kärlet, ska även dragvägen vara skottad och sandad. 


Tänk på att det är fastighetsägaren som ansvarar för att kärlen är utställda och rättvända på tömningsdagen. Eventuella hinder så som snö, parkerade bilar eller fastfrysningar i kärl ligger också på fastighetsägarens ansvar.

 

Här kan du få fler tips på hur kärlet ska placeras för att underlätt chaufförens arbete med sophämtning.

Läs mer om  kärl på samma sida och ta del av en karta för att se på vilken sida sopbilen kör på ditt område.