Länk till Pireva startsida

Byte av vattenmätare

För säker förbrukning

Vattenmätaren tillhandahålls och ägs av oss på Pireva. Lagstiftning kräver att vi byter ut vattenmätare regelbundet för att säkerställa korrekt mätning. Bytet medför inga extra kostnader för fastighetsägaren.
Med jämna intervaller måste vattenmätaren bytas ut för att säkerställa att den mäter rätt. Hur ofta det sker styrs av lagstiftning. Det kallas för mätarrevision och görs vart femte till tionde år beroende på mätarstorlek.

Vattenmätaren är Pirevas egendom, men enligt Piteå kommuns ABVA är du som fastighetsägare ansvarig för att mätaren inte ska komma till skada

 

När det är dags att få din vattenmätare utbytt kommer du att informeras om detta och få ett förslag på tidpunkt för mätarbytet. När detta sker beror på hur längesedan det förra mätarbytet skedde. Så länge du får ett avläsningskort har du en analog vattenmätare.