Pireva logotyp

Anläggningsavgift

Vi på Pireva ansvarar för att upprätta anslutning för kommunalt vatten och avlopp hos fastigheter inom det så kallade verksamhetsområdet. Som fastighetsägare har du i din tur skyldighet att betala anläggningsavgift för att anslutning har upprättats.
Anläggningsavgiften är en engångskostnad som beror på tomtstorlek och antalet bostadsenheter som finns på fastigheten. Den kostnad du sedan betalar löpande kallas brukningsavgift. Läs mer om brukningsavgift och olika abonnemang här.
Läs mer om hur det går till att ansluta till kommunalt VA

Anläggningsavgift inom verksamhetsområdet

Pris för enskild anslutning utanför verksamhetsområdet max 100 m från kommunal huvudledning

Pris för anslutning utanför verksamhetsområdet mer än 100 m från kommunal huvudledning

Vad är ett verksamhetsområde

Vad är en förbindelsepunkt?

Mer om villkor för kommunal VA-anslutning