Länk till Pireva startsida

Vattenskyddsområden

Människor och samhällen behöver rent dricksvatten både nu och i framtiden. För att säkra vattenkvaliteten långsiktigt inrättas därför vattenskyddsområden kring de vattentäkter där råvattnet tas ifrån. Skyddsområdet omfattar både marken i direkt närhet till intagsplatsen och en stor del av tillrinningsområdet. Målet är att skydda råvattnet mot föroreningar och att vi och kommande generationer ska få fortsätta dricka ett rent och hälsosamt vatten.