Länk till Pireva startsida

VA-abonnemang

Lokalproducerat livsmedel

Vi levererar kommunala vatten- och avloppstjänster till dig som bor och verkar i Piteå.

För ett par öre per liter får du dricksvatten av god kvalitet hem i kranen och rening av det avloppsvatten du skickar åter i avloppet.

Förutom produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten används din VA-avgift till andra viktiga saker som underhåll och förnyelse av ledningsnäten och långsiktigt planering av vår framtida dricksvattenförsörjning.

Det finns några olika typer av VA-abonnemang att välja på beroende på vilka tjänster du är ansluten till. Vi beskriver dem närmare här: