Länk till Pireva startsida

Digitala vattenmätare

Digital vattenmätare

Från och med 2019 byter Pireva ut de gamla mekaniska vattenmätarna till digitala vattenmätare i kommunen. Arbetet kommer att pågå under en 10-årsperiod där ca 1 500 mätare ska bytas ut varje år.

Det finns flera fördelar med en digital vattenmätare, exempelvis att den går att fjärravläsa. Att byta bort det analoga systemet där fastighetsägaren själv får läsa av, skriva upp och skicka in avläsningen kommer att försvinna på sikt i takt med byten till digitala vattenmätare. Som kund behöver du då inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen. Allt sker automatiskt. Det digitala mätarsystemet samlar in data från fastigheten och signalen skickas via Pirevas sopbilar då de passerar fastigheten för sophämtning. I mätaren sitter ett batteri som håller i 16 år så någon el behövs inte dras fram till mätaren.

Vattenförbrukningen får en bättre uppföljning och vi får ett säkrare underlag för debitering då risken för bl a skrivfel och avläsningsfel minskar.

När du fått en digital mätare kan du, precis som nu, även i fortsättningen följa din vattenförbrukning på hemsidan under ”Mina sidor”.

Misstänker du någon form av störning i din vattenleveransen är ett tips att titta till din vattenmätare. Där visas infokoder vid ovanliga avvikelser som du som fastighetsägare direkt kan se i displayen på vattenmätaren, och på det sättet i ett tidigt skede upptäcka t ex läckor eller låg omgivningstemperatur.