Pireva logotyp

Slamtömning

När brunnen är full

Det finns mer än tre tusen slambrunnar och slutna tankar för enskilt avlopp i Piteå. Tömningen beställer du hos oss på Pireva. Vi sköter de ordinarie tömningarna via vår- och höstrundor men det går förstås att beställa extra tömning också.

Beställning av extratömning

Anmälan om ordinarie tömning av slambrunn eller tank

Avgifter för slamtömning

Krav om tillfartsväg, dragavstånd och lock

Perioder för ordinarie tömning

Dispens från slamtömning

Avboka ordinarie slamtömningstillfälle

Tillstånd för installation av enskild avloppsanläggning

Mer om slamtömning