Länk till Pireva startsida

Extratömning av slambrunn eller tank

Volym brunnar/tankar:
Dragavstånd:
Fastighetsägaren ansvarar för att anvisa framkomlig väg för tömning.
Bilväg till brunn/tank:

Adressuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss skyddar vi enligt gällande dataskyddsförordning. 
Läs mer här