Länk till Pireva startsida

Extratömning av slambrunn eller tank

Typ av avloppsanläggning:
Volym brunnar/tankar:
För dragavstånd, bedömer jag att sträckan mellan uppställningsplats för slambil och tömningspunkt är:

Adressuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss skyddar vi enligt gällande dataskyddsförordning. 
Läs mer här