Länk till Pireva startsida

Bredviksbergets ÅVC

Välkommen till hjärtat för återvinningen i Piteå. Här servar vi både privatpersoner och företag med återvinningstjänster i alla former. Sortering är en hederssak – ordning och reda en självklarhet. Känn dig välkommen hit med både ditt avfall och med dina frågor. 

Under början av 2021 påbörjade vi arbetet med att utveckla och effektivisera Bredviksbergets återvinningscentral genom en ombyggnation. Målet med ombyggnationen är att öka säkerheten, få ett smidigare trafikflöde, högre kapacitet och mindre köer. Detta banar sedan väg för satsningen "Återvinning Anytime", vars vision är att anläggningen ska vara tillgänglig dygnet runt, året om för privatpersoner.

Förändringar på anläggningen

En ny infart för tunga fordon tas i bruk för att separera tung och lätt trafik. Detta för att öka säkerheten för både besökare och anställda. Den nya infarten kommer även att underlätta för företagskunder. Återvinningsrampen kommer att förlängas och få fler behållare så att fler besökare kan sopsortera samtidigt och därmed öka kapaciteten och minska eventuell väntetid.

Körmönstret kommer att förändras så att man kan kasta sitt avfall utan att behöva passera alla stationer. Det blir även enklare att ta sig ut från anläggningen när man är klar. Detta kommer att leda till ett smidigare flöde. Tack vare det nya körmönstret kommer dessutom eventuell köbildning att förflyttas in på anläggningen istället för att vara ute på Bonäsvägen.

Pireva utvecklar samarbetet med återvinningsmarknaden Repris.

En ny byggnad dedikerad för återbruk kommer att byggas på anläggningen. Den kommer att bemannas av personal från Repris. Där kommer Piteåborna att kunna lämna saker som någon annan kan ha nytta av, allt för mer återbruk och mindre avfall.

Ombyggnationen banar väg för projektet Återvinning Anytime

Mot våren drar projektet Återvinning Anytime igång. Visionen är att Bredviksberget ska vara tillgängligt för privatpersoner i Piteå – Dygnet runt, året om. Tanken är att man besöker anläggningen när som helst på dygnet, "blippar" in sig med sitt körkort eller en kommande app och sedan sorterar sitt avfall. För att få tillgång till Återvinning Anytime måste man genomföra en utbildning som ger en behörighet att besöka anläggningen utanför ordinarie öppettider. Utbildningen kommer att finnas tillgänglig på Pirevas hemsida under våren.