Länk till Pireva startsida

Bredviksbergets ÅVC

Illustration av områdeskarta för Pirevas anläggning på Bredviksbergets avfallsanläggning.

Välkommen till hjärtat för återvinningen i Piteå.
 

Här servar vi både privatpersoner och företag med återvinningstjänster i alla former. Sortering är en hederssak – ordning och reda en självklarhet. Känn dig välkommen hit med både ditt avfall och med dina frågor. 

Bild utomhus av rampen där person står vid bil med öppen baklucka oh sorterar avfall i olika containrar med skyltar för metall, trä, gips. QR-kod finns på skyltar för varje avfallskategori.
Nytt skyltsystem - för ökad sortering

Under våren 2023 påbörjar Pireva arbetet med att skylta om på återvinningscentralen Bredviksberget. Det görs enligt en ny nordisk skyltningsstandard som ska bidra till en ökad sortering samt att göra det enklare för piteborna att sortera rätt. De största förändringarna är att brännbart och deponi tas bort. Istället ersätts de av två nya begrepp: energiåtervinning och ej återvinningsbart.  
Under 2023 pågår ett större arbete med att skylta om i hela Piteå. Utöver Bredviksberget skyltas även alla miljörum om som finns vid stadens flerfamiljshus. Initiativtagare till det nya skyltsystemet är Avfall Sverige, med det övergripande målet att alla renhållningsbolag i Sverige ska använda de nya skyltarna under de kommande åren.