Länk till Pireva startsida

Avfall – Priser och sortering

Med bra information och rätt sortering hjälps vi åt att öka återvinningen och minska mängden avfall till deponi.

Här hittar du priser och sorteringskrav för avfall som levereras i containervolymer till Bredviksbergets avfallsanläggning. Priser anges inklusive deponiskatt och exklusive moms. För vikter under 0,5 ton debiteras 0,5 ton.

Kontakta oss för offert om du har andra avfallsslag eller särskilt stora mängder eller om du vill veta mer om våra transporttjänster .  

Basfraktioner

KR/TON

Trä och växtlighet

KR/TON

Deponi

KR/TON

Materialåtervinning

KR/TON

Metaller
0
Returpapper
0
Wellpapp
0
Pappersförpackningar
0
Glasförpackningar
0
Plastförpackningar
0

Farligt avfall

KR/TON