Länk till Pireva startsida

Fettåtervinning

Pireva återvinner fett från verksamheter - smidigt, lokalt och miljöriktigt

Vi samlar in frityrolja, mat-, stek- och grillfetter från företag och verksamheter och för det vidare till återvinning.

Välj mellan två storlekar på behållare:

Tunna 60 liter

Fat 200 liter 

När en/flera behållare är fyllda hämtar vi den hos dig och lämnar en tom istället.

Välj mellan olika tömningsintervall; 

• Fast tömning var fjärde vecka - du behöver inte beställa från gång till gång

• Fast tömning var åttonde vecka - du behöver inte beställa från gång till gång

• Ingen fast tömning - beställ när du vill 

 

Jag är intresserad av tjänsten för fettåtervinning - Vi hör av oss och berättar mer.

Jag har redan tunnor för fettåtervinning - Nu vill jag beställa hämtning.