Länk till Pireva startsida

Oljeavskiljare

Oljeavskiljning ska ske vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av mer än obetydliga mängder mineralolja, bensin eller andra farliga ämnen till spill- eller dagvattennätet.