Länk till Pireva startsida

Installation av vattenmätare

Vattenförbrukning ska fastställas genom mätning om inte vi på Pireva bestämt annat. En vattenmätare placeras på inkommande vattenledning så att allt vatten som används på fastigheten mäts. Mätningen ligger till grund för debitering av din vattenförbrukning. Du som fastighetsägare ansvarar för att installera en konsol där vattenmätaren kan monteras.