Länk till Pireva startsida

Våra processer

Säkerhet och kontroll

Pireva ser till att det finns ett rent och friskt vatten när piteborna vrider på vattenkranen. Vi tar även emot hushållens avloppsvatten som vi renar och behandlar på ett betryggande och miljöriktigt sätt.

Pireva levererar dricksvatten till drygt 90 procent av Piteås invånare, något färre är anslutna till det kommunala avloppsledningsnätet. Vatten är ett billigt livsmedel som bara kostar ett par öre per liter för konsumenten.

Inom Pireva inryms en rad olika VA-anläggningar som Degerängets vattenverk, Sandholmens avloppsreningsverk med biogasanläggning samt ledningsnätet som leder vattnet till anläggningarna. Läs mer om våra respektive anläggningar och processer nedan.