Länk till Pireva startsida

Anläggningsavgift

Inkopplingspunkten är vårt ansvar

Vi på Pireva ansvarar för att upprätta anslutning för kommunalt vatten och avlopp hos fastigheter inom det så kallade verksamhetsområdet. Som fastighetsägare har du i din tur skyldighet att betala anläggningsavgift för att anslutning har upprättats.
Anläggningsavgiften är en engångskostnad som beror på tomtstorlek och antalet bostadsenheter som finns på fastigheten. Den kostnad du sedan betalar löpande kallas brukningsavgift. Läs mer om brukningsavgift och olika abonnemang här.

Läs mer om hur det går till att ansluta till kommunalt VA.