Länk till Pireva startsida

Avläsning av vattenmätaren

Årlig avläsning

Som fastighetsägare är du ansvarig att minst en gång per år läsa av mätarställningen på din vattenmätare och meddela det till oss på Pireva. Den inlämnade mätarställningen ligger till grund för det kommande årets preliminärt beräknade vattenförbrukning för fastigheten samt reglerar den preliminära ersättning du betalat under tiden sedan förra avläsningen.  

Vill du ha tätare uppdatering av din vattenförbrukning än en gång per år (och därmed mindre avvikelser mellan preliminär och slutlig avgift) går det bra att läsa av din vattenmätare och registrera den så ofta du vill.

Registrering av vattenmätaren kan göras genom att logga in här eller på det avläsningskort som vi skickar ut i april varje år. 

Har du några frågor kring registreringen av vattenmätaren är du välkommen att kontakta vår kundservice