Länk till Pireva startsida

Avläsning av vattenmätaren

Årlig avläsning

Som fastighetsägare är du ansvarig att minst en gång per år läsa av mätarställningen på din vattenmätare och meddela det till oss på Pireva. Den inlämnade mätarställningen ligger till grund för det kommande årets preliminärt beräknade vattenförbrukning för fastigheten samt reglerar den preliminära ersättning du betalat under tiden sedan förra avläsningen.  
OBS! Under 2021 kommer avläsningskorten inte att skickas ut förrän i Augusti. Du får gärna läsa av din vattenmätare redan idag och rapportera det digitalt genom att logga in här. Då behöver du inte skicka in kortet när det kommer i Augusti. 

Den årliga mätningen sker i maj månad varje år. Vi skickar ut avläsningskort till våra abonnenter som därefter själva läser av vattenmätaren. 

Registrering av vattenmätaren kan göras genom att logga in här eller genom att skicka in avläsningskortet som du fått hem. 

Har du några frågor kring registreringen av vattenmätaren är du välkommen att kontakta vår kundservice

Vill du ha tätare uppdatering av din vattenförbrukning än en gång per år (och därmed mindre avvikelser mellan preliminär och slutlig avgift) går det bra att läsa av din vattenmätare och registrera den så ofta du vill. Du kan följa din vattenförbrukning på hemsidan under ”Mina sidor”. Där visas senast avlästa värde och förbrukning sedan föregående avläsning.

Digitala vattenmätare

Från och med 2019 byter Pireva successivt ut de gamla mekaniska vattenmätarna till digitala vattenmätare i kommunen. Om du hunnit få en digital mätare får du inte hem något avläsningskort och behöver inte läsa av och rapportera in mätarställningen.