Länk till Pireva startsida

Fettavskiljare

För vissa verksamheter – till exempel restauranger och livsmedelsbutiker – krävs att det finns fettavskiljare på utgående avloppsledning. Den ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år.