Länk till Pireva startsida

Sprinkler

Vår huvuduppgift är att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning. Vi på Pireva har därför ingen skyldighet att ordna med vatten till sprinkleranläggningar i fastigheter då dessa anslutningar tar resurser från dricksvattensystemet. Om det finns tekniska förutsättningar kan vi tillåta sprinkleranslutning via egen anlagd vattenreservoar, men anslutning får inte ske utan vårt medgivande.

Kontakta oss i god tid om du planerar en sprinkleranläggning så att vi hinner samråda om anläggningens utformning samt säkerställa att ingen återströmning kan ske.

Är du intresserad av sprinkleranslutning ansöker du om det i blanketterna nedan: 

Ansökan om installation av sprinkler vid nybyggnation

Ansökan om installation av sprinkler vid om- och tillbyggnad