Länk till Pireva startsida

Mer om Bredviksberget

Bredviksbergets avfallsanläggning är navet för vårt återvinningsarbete i Piteå. Här finns en komplett avfallsanläggning för olika företagstjänster och en stor återvinningscentral för pitebornas hushållsavfall. Här sitter även Pirevas kundservice och trafikledning.

Under ett år besöks anläggningen av mer än hundra tusen fordon och vi tar emot drygt hundra tusen ton avfall och restprodukter. Mycket åker sedan vidare till andra anläggningar för fortsatt återvinning. Till exempel:

  • Metaller som blir till nya metallsaker igen.
  • Matavfall som rötas och blir till fordonsgas,
  • Trädgårdsavfall som blir till kompostjord.
  • Saker som lämnats i återbruket som säljs i secondhandbutiker
  • Brännbart avfall som går till förbränningsanläggningar och ger elenergi och fjärrvärme.

Inom avfallsanläggningen finns också en deponi för olika typer av verksamhetsavfall som inte kan återvinnas på annat sätt. Den är byggd enligt moderna miljökrav om till exempel bottentätning och lakvatteninsamling. Här pågår även sluttäckning av äldre deponiområden.  

Kontakta oss om du vill veta mer om vad som händer på Bredviksberget.