Länk till Pireva startsida

Vattenkvalitet

Ett kretslopp som berör dig

Vi är alla beroende av vatten. Det är vårt viktigaste livsmedel och när vi vrider på kranen hemma har vi tillgång till ett vatten av god kvalitet. För att säkerställa det behöver vi ha ett bra råvatten, modern teknik och en utförlig egenkontroll av processer och vattenkvalitet i alla steg. Det här är ett ständigt pågående arbete hos oss på Pireva.

Råvattnet till det dricksvatten vi producerar hämtas från Piteälven och från grundvattenbrunnar. För att minimera risken för förorening av råvattnet finns vattenskyddsområden kring täkterna. Läs mer om vattenskyddsområden.