Länk till Pireva startsida

Råd & tips - värna om vattnet

Mitt vatten är ditt vatten

Vatten är en del av ett evigt kretslopp. Det vatten vi använder idag är samma vatten som funnits i alla tider. Tillsammans måste vi värna om vårt vatten så att miljögifter och skadliga ämnen inte hamnar i sjöar och vattendrag.

För att tillverka vatten hämtar vi grundvatten från olika täkter och ytvatten från Piteälven. Vattnet går igenom en reningsprocess på vattenverken och skickas via ledningsnätet ut till hushållen i Piteå. Det färdiga dricksvattnet används bland annat i matlagning samt till tvätt och toalettbesök. Vattnet som spolas ner i avloppet går till avloppsreningsverket där man renar det smutsiga vattnet innan det släpps tillbaka i sjöar och vattendrag.

Läs mer om vad du själv kan göra för att bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.