Länk till Pireva startsida

VA-abonnemang

Vatten till verksamheten

Vi levererar kommunala vatten- och avloppstjänster till dig som bor och verkar i Piteå.

För ett par öre per liter får du dricksvatten av god kvalitet i kranen samt rening av det avloppsvatten du skickar tillbaka i avloppet.

Förutom produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten används din VA-avgift till andra viktiga saker – till exempel underhåll och förnyelse av ledningsnäten och långsiktig planering av vår framtida dricksvattenförsörjning

Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Den fasta avgiften beror på vilka vattenmätare du har i fastigheten och den rörliga beror på din vattenförbrukning. Vi beslutar i samråd med dig om lämpligt antal och storlek på vattenmätarna utifrån ditt behov.