Länk till Pireva startsida

Så här går det till

Första stoppet är vågen

Välkommen med avfall och restprodukter till Bredviksbergets avfallsanläggning. Här sorterar vi saker vidare, mellanlagrar, behandlar och styr till återvinning.

Första stopp hos oss är vågen. Där registreras alla lastbilstransporter in och ut från anläggningen med uppgift om vikt, avfallsslag, avsändare och mottagare. Titta in till oss i våghuset för personlig service eller nå oss via telefon som sitter vid vågterminalen. 

Olika avfallsslag ska lossas på olika platser inom området. Vid invägning blir du hänvisad till rätt plats.