Länk till Pireva startsida

Företagsbesök

När sorteringen ska komma längre

Vi vill vara en effektiv och nära resurs i piteföretagens miljöarbete. Kontakta oss när ni behöver komma vidare med källsorteringen. Vi kommer gärna ut till er för att titta på avfallshanteringen och föreslå förbättringar.

Platsbesök – nuläge och behov
I dialog med er går vi genom vilka avfall och mängder som uppstår i verksamheten, hur hanteringen går till idag och vilka önskemål och ambitionsnivåer som finns kring framtida lösningar.

Förslag från Pireva
Sedan återkommer vi med förslag på upplägg för er avfallshantering, oftast med en utökad sortering jämfört med idag för att ge bra miljönytta och kostnadseffektivitet.  

Information och återkoppling
Vi hjälper till med olika avfallsbehållare, sorteringsinstruktioner och märkning. I samband med större förändringar kan vi delta vid informationsträff med er personal. I januari varje år skickar vi årssammanställning över levererade avfallsmängder som till exempel kan användas i er miljörapport.

Kontakta oss - så återkommer vi till er

Ja tack, vi vill gärna att Pireva kontaktar oss

De personuppgifter som du lämnar till oss skyddar vi enligt gällande dataskyddsförordning. 
Läs mer här