Länk till Pireva startsida

Fastighetsnära insamling - för fastighetsägare

Nu blir det lätt att sortera rätt

Det ska vara enkelt för alla att göra hållbara val. Pirevas uppdrag är därför att alla i Piteå kommun ska bli bättre på att sortera. Från och med den 1 januari 2024 har kommunen tagit över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll i flerfamiljshus eller fastigheter. Det här innebär bland annat ny taxa, enklare sortering för era hyresgäster och att vi på Pireva blir er avfallsrådgivare.

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har Sveriges regering beslutat om nya regler för förpackningsinsamling. Från den 1 januari 2024 har kommunerna ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Enligt de nya reglerna innebär det att insamlingen av förpackningar i huvudsak ska ske genom fastighetsnära insamling (FNI).

Vad innebär det här för dig som fastighetsägare?

Som fastighetsägare är du enligt de nya reglerna skyldig att tillhandahålla källsortering av förpackningar till dina hyresgäster på en uppställningsplats eller i ett miljörum. Det här gäller pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgade och ofärgade glasförpackningar. På så sätt kan vi på Pireva samla in förpackningarna på ett enkelt och effektivt sätt.


Vill du komma i kontakt med vår avfallsrådgivning?

Vill du ha hjälp vid införandet av fastighetsnära insamling i ditt flerfamiljshus kan du vända dig till vår säljare och avfallsrådgivare Niklas Johansson, tel. 0911-931 13.