Länk till Pireva startsida

Driftinfo

Viktigt meddelande!

Otjänligt dricksvatten i Holmträsk

Fortsatt kokningsrekommendation i Holmträsk

Dricksvattnet i område Holmträsk kan vara förorenat.  

Koka allt vatten som ska användas för matlagning, dryck och tandborstning.

Meddelande ges när vattnet kan användas igen.

Här på www.pireva.se ges löpande uppdaterad information om dricksvattnet i Holmträsk.

Vattentank med rent dricksvatten finns utplacerad vid garaget vid korsningen Holmträskvägen/Bodträskvägen (gamla Konsum).


Se karta över området som berörs (PDF öppnas i nytt fönster)

Kokningsrekommendation svenska

Kokningsrekommendation engelska - Boiling recommendation English

 

Anledning till kokningsrekommendation
Pireva tar regelbundna vattenprover runt om i kommunen. Vid vår senaste ordinarie kontroll i Holmträsk visade provresultatet spår av intestinala enterokocker (läs mer nedan).

Efter beskedet om otjänligt vatten den 22 september har Pireva genomfört provtagningar för nya analyser, spolning och utökad desinfektion av vattenledningsnätet samt utrett möjliga orsaker. Dessa åtgärder pågår fortsatt till dess vattnet bedöms säkert att konsumera som vanligt igen.

Avsevärt fler prover än vanligt uttas alltså just nu i området. Varje prov tar sedan tre dygn att analysera för laboratoriet. Vidare upphör en kokningsrekommendation inte förrän ett antal prover, tagna en tid efter varandra, är godkända i alla provplatser. Detta gör att kokning av säkerhetsskäl kan behöva pågå en längre tid.

 

För närvarande (onsdag den 29 september) är analysresultaten ännu inte sådana att kokningen kan upphöra. I nuläget beräknas kokningsrekommendationen kunna hävas tidigast måndag den 3 oktober. 

 

Mer om bakterietypen

Intestinala enterokocker är en typ av bakterier som indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel. De flesta enterokocker är harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal men förekomsten innebär ökad risk för vattenburen smitta.

 

Korskoppling

I Pirevas arbete med att söka orsaker upptäcktes och åtgärdades under fredagen en s.k. korskoppling på en fastighet. Orsaker till mikrobiell påverkan som endast påvisas på en viss del av dricksvattennätet kan t.ex. vara kontaminering vid provtagning/analys, vid reparationer på ledningsnätet, vid trycklösa ledningar eller påverkan från annat vatten genom så kallad korskoppling.

Korskoppling är när en fastighets egna dricksvattenledningar samtidigt är kopplade till både kommunalt vatten från Pireva och en annan vattenkälla, t.ex. vatten från egen brunn. Detta är endast tillåtet om den kommunala anläggningen är skyddad med ett fritt luftgap, eftersom brunnsvattnet annars vid särskilda förhållanden riskerar påverka det kommunala nätet.

 

Senast uppdaterat:               2022-09-29 kl 16:45

Har du några frågor om driftstörningen är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0911-931 01 (efter kontorstid tel. 0911-69 62 00).

 

Rengöring reservoar Sjulsmark

Driftinformation    Vatten & Avlopp  
Driftstörning:  Rengöring av reservoar. Viss lukt och smak av klor kan uppstå.
Område:  Sjulsmark
Datum:   2022-09-28
Tid:   10:00-16:00
Status:   Planerat
Senast uppdaterad: Tisdag 22-09-27
  Om möjligt, tappa upp vatten i förväg för de behov som kan uppstå

 

 

Återvinning Anytime

Inga driftstörningar

Driftinformation Anytime

 
Datum   
Status    

Pantamera Express 

Inga störningar just nu

Driftinformation Pantamera Express (Pantamera öppet mån-fre 7-16) 

 
Datum 2022-09-14  2022-09-14
Status  Ingen störning  Ingen störning

 

SMS-utskick 

Här kan du registrera eller avregistrera dig för SMS-utskick vid driftstörningar.