Länk till Pireva startsida

Om Pireva

Pireva svarar för dricksvattenförsörjningen, insamlingen och återvinningen av avfall samt reningen av avloppsvatten inom Piteå kommun. Vi är uppdelade I två olika affärsområden – Vatten och Återvinning.

Inom bolaget finns tre större produktionsanläggningar; Bredviksbergets avfallsanläggning, Sandholmens avloppsreningsverk och Degerängets vattenverk men även flera mindre vatten- och reningsverk och mer än 100 mil ledningsnät.
Vi ägs av Piteå Kommun genom PIKAB-koncernen.

Vi bidrar i samhällsviktiga verksamheter som vattenförsörjning, återvinning och avloppsrening och vi ska vara den mest hållbara och prisvärda leverantören av VA- och avfallstjänster till våra kunder.