Länk till Pireva startsida

Tillgänglighetsredogörelse

Denna webbplats omfattas av lagen tillgänglig webb. Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska webbtjänster inom den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

Webbplatsens tillgänglighet

För att bedöma om och hur väl vi uppfyller kraven på tillgänglig webb har vi på Pireva påbörjat arbetet med att låta genomföra en utomstående expertutvärdering av webbplatsens tillgänglighet i november 2020. Analysen ska färdigställas senast 1 december 2020. Tillgänglighetsproblem som konstateras efter denna analys ska korrigeras snarast, senast våren 2021.

Om det material du söker ej är tillgängligt för dig, kontakta oss gärna. 
Här finner du kontaktinformation.

 

Finner du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att utöver det aktiva tillgänglighetsarbetet vi påbörjat också kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet.
Meddela oss gärna om du upptäcker problem så vi kan titta närmare på hur vi kan förbättra tillgängligheten. 
Här finner du kontaktinformation.

 

Tillgänglighetstillsyn – Ansvarig myndighet

Myndigheten för Digital Förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som Pireva omfattas av.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten.
Anmäl bristande tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats
På Diggs webbplats kan du också läsa mer om lagen och om vilka som omfattas.
Om lagen om tillgänglighet på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats 


Har du övriga frågor eller kommentarer angående tillgängligheten eller vår webbplats i övrigt är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss.


Kontaktperson för arbetet med tillgängligheten på vår webbplats är: 
Kommunikationsansvarig
Telefonnummer: 0911-931 07


Denna sida är senast uppdaterad 2023-09-07.