Pireva logotyp

Fler tjänster

Här hittar du några andra VA-tjänster som vi gärna hjälper dig med, utöver de vanliga bastjänsterna för vatten och avlopp.

Utsättning av VA-ledningar

Stänga av eller slå på vatten

Undersökning av vattenmätare

Kallvattenmätare till försäljning

Byte av sönderfrusen eller genom brand trasig vattenmätare

Länsning av vattenmätarbrunn

Köksavfallskvarn