Länk till Pireva startsida

Riskavfall

Hantering av sprutor och kanyler

Pireva har uppdraget att samla in hushållsavfall som utgörs av kasserade sprutor och kanyler (stickande/skärande) från privatpersoner/brukare. Hanteringen av kasserade sprutor och kanyler kan vara riskfylld i avfallshanterings alla led och det är därför viktigt att säkerställa en säker och effektiv hantering för insamling av detta riskavfall.
Pireva har en överenskommelse med Apoteket AB att de ska ta emot och dela ut kanylburkar från privatpersoner/brukare.

Privatpersoner/brukare kan besöka Apoteket Renen (Uddmansgatan) och Apoteket Vargen (Hortlax) för att:

  • Lämna in fyllda kanylburkar
  • Hämta ut nya kanylburkar och safeclips

Tjänsten med att lämna in och hämta kanylburkar är kostnadsfri och antal behållare som delas ut vid varje tillfälle är begränsat.

 

Vem får INTE hämta ut behållare?

Pirevas åtagande berör endast hushållsavfall. Det innebär att verksamheter som hanterar stickande/skärande som ex. tatuerare, hemtjänsten eller vårdcentraler inte får hämta ut behållare från Apoteken.