Länk till Pireva startsida

Personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter (privacy policy)

Genom att du beställer abonnemang eller tjänster, fyller i formulär, skickar in blanketter eller registreras som kund hos Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva) kommer vi att hantera dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

I Pirevas kundregister hanteras ansökningar, anmälningar och abonnemang. Personuppgifterna används för att kunna fullgöra avtalet med er som kund, samt kunna fullgöra de rättsliga förpliktelserna som åvilar oss. Som kund hos Pireva är du skyldig att tillhandahålla personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Vi kan även komma att till tredje part lämna ut eller hämta in personuppgifter förutsatt att det finns ett berättigat intresse eller för att vi ska kunna fullgöra våra tjänster. Exempel på en tredje part är ett koncernföretag, en samarbetspartner eller en leverantör.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. 

Pireva kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt så länge det finns behov av att behålla dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för. Därefter kan de komma behöva sparas på grund av olika lagkrav.

Behandlingen av dina personuppgifter i Pirevas kunddatabas sker med stöd av beställningsavtalet, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter för att utföra tjänster och fullgöra avtal med dig som kund.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Pireva. Om du anser att någon uppgift är felaktig eller missvisande, eller om du har frågor om vilka personuppgifter vi lagrar kan du kontakta oss via e-post på info(at)pireva.se. Om du anser att vi behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies
Pireva.se använder sig av cookies. Läs mer om vilka och i vilket syfte de tjänar här.

Kontaktuppgifter

Pirevas dataskyddsombud Fredrik Granberg nås på dso(at)pitea.se.

Pirevas personuppgiftssamordnare Johanna Lundström nås på johanna.lundstrom(at)pireva.se

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning.