Länk till Pireva startsida

Slamtömning

Det finns mer än tre tusen slambrunnar och slutna tankar för enskilt avlopp i Piteå. Tömningen beställer du hos oss på Pireva.

Nytt för 2023 – vi ändrar till fyra fasta rundor

  Ökad miljönytta i och med fler samordnade transporter.

  Ökad tillgänglighet för dig som behöver flera tömningar per år.

  Minskad risk att tömningsdagen får halka och snö.

  Jämnare belastning för avloppsreningsverk och åkeri.

Här kan du se körplanering 2023.