Länk till Pireva startsida

Slamtömning

Det finns mer än tre tusen slambrunnar och slutna tankar för enskilt avlopp i Piteå. Tömningen beställer du hos oss på Pireva.

Nytt för 2023 – vi ändrar till fyra fasta rundor

  Ökad miljönytta i och med fler samordnade transporter.

  Ökad tillgänglighet för dig som behöver flera tömningar per år.

  Minskad risk att tömningsdagen får halka och snö.

  Jämnare belastning för avloppsreningsverk och åkeri.

Du som i nuläget har 1 fast tömning per år kommer fortsättningsvis att få tömt på sommarrundan. Vill du lägga till fler fasta tömningar – hör av dig till oss!

Du som i nuläget har 2 fasta tömningar per år kommer att stå kvar på vår- och höstrunda. Vill du ändra till andra rundor eller lägga till fler – hör av dig till oss!