Länk till Pireva startsida

Anmälan om fast tömning av slambrunn eller tank

Jag vill ha följande tömningsrundor (för dig med flera tömningar per år):
Bostadstyp:
Typ av avloppsanläggning:
Volym brunnar/tankar:
För dragavstånd, bedömer jag att sträckan mellan uppställningsplats för slambil och tömningspunkt är:

Adressuppgifter

De personuppgifter som du lämnar till oss skyddar vi enligt gällande dataskyddsförordning.
Läs mer här