Länk till Pireva startsida

Tömningslista för enskilda avlopp

 

Körplan fast tömning 2023

Här syns vilken vecka vi planerar att tömma på ert område. Om oförutsedda händelser eller väderförhållanden medför försening uppdateras informationen nedan.

Du som har en fast tömning per år - den tömningen sker alltid på sommarrundan! Kontakta oss om du vill lägga till flera fasta tömningar.

Område
Vår 
2023
Sommar 
2023
Höst 
2023
Vinter  (2024)
Hamnviken, Brännland, Hattudden, Junäsviken vecka
14-15
vecka
21-22
vecka
39-40
vecka
2-3
Jävrebyn, Bunäsudden vecka
14-15
vecka
21-22
vecka
39-40 
vecka
2-3
Grannäsudden, Hällskatan, Breknäsudden, Jävrebodarna vecka
14-15
vecka
21-22
vecka
39-40
vecka
2-3
Öjebyn, Näsudden, Hjärtudden, Holmen, Bonäset vecka
14-15
vecka
22-23
vecka
39-40
vecka
2-3
Lillbovägen & Långskatavägen 244 (och lägre nummer) vecka
14-15
vecka
22-23
vecka
39-40
vecka
2-3
Bodsjön Mjösjöliden Kalamark  vecka
14-15
vecka
22-23
vecka
39-40
vecka
2-3
Böle vecka
15-16
vecka
22-23
vecka
39-40
vecka
2-3 
Vitsand, Perudden, Edet vecka
15-16
vecka
23-24
vecka
39-40
vecka
2-3
Pitholm, Svartnäsudden vecka
15-16 
vecka
23-24 
vecka
39-40 
vecka
2-3 
Gråträsk, Sundsnäsvägen  vecka
15-16 
vecka
24-25
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Högbacken, Risnabben  vecka
15-16 
vecka
24-25
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Pålsboda, Fagerheden, Flötuträsk, Finnliden, Storgranliden   vecka
15-16 
vecka
24-25
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Rengårdsheden, Huvåsen, Manjärvträsk, Strömfors  vecka
15-16 
vecka
24-25
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Koler, Strömnäs, Hultet   vecka
15-16 
vecka
24-25 
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Holmfors, Slintadammen Myhedsvägen, Storlångträsk, Kolonatvägen, Björkliden  vecka
15-16 
vecka
25-26
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Lillträsk, Tällträsk. Persberg, Storsund  vecka
15-16 
vecka
25-26
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Bänkerudden, Bänkerträskvägen, Byssvägen, Dammvägen  vecka
15-16 
vecka
25-26
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Åselet, Södra Brännträsk  vecka
15-16 
vecka
26-27
 vecka
39-40 
 vecka
2-3 
Sandön, Granholmen, Klubbviken, Borgarudden vecka
15-16
vecka
26-27 
vecka
39-40 
vecka
2-3 
Gälön, Bastunäset, Lillfjärden, Görjefjärden, Hyndan vecka
15-16
vecka
27-28 
vecka
39-40 
vecka
2-3 
Renön vecka
16-17
vecka
27-28 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Nötön vecka
16-17
vecka
27-28 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Fårön vecka
16-17
vecka
28-29 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Nybyn, Altersbruk, Holmträsk vecka
16-17
vecka
29-30 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Sjulsmark, Brännträsk, Hälleström vecka
16-17
vecka
29-30 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Bodträsk, Backträsk. Nytorp, Alterdal vecka
16-17
vecka
30-31
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Bertnäs, Håkansön, Kopparnäs vecka
16-17
vecka
31-32
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Kälsheden, Rosfors, Krokvattnet vecka
16-17
vecka
31-32 
vecka
40-41
vecka
2-3
Porsnäs, Lakafors vecka
16-17
vecka
31-32
vecka
40-41
vecka
2-3
Arnemark vecka
16-17
vecka
32-33 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Norrfjärden, Långträsk vecka
16-17
vecka
32-33 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Högsböleskiftet vecka
16-17
vecka
32-33 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Småskärsudden, Högsböle, Pitsund, Trollbäcken vecka
16-17
vecka
32-33
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Klubbfors, Brännfors, Mellanboda   vecka
17-18
vecka
33-34 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Roknäs  vecka
17-18
vecka
33-34
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Långnäs vecka
17-18
vecka
33-34 
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Sjulnäs  vecka
17-18 
vecka
34-35 
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Långvik, Pultvik, Svartnäs vecka
17-18
vecka
34-35 
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Lakafors, Gotthem, Nybyn vecka
17-18
vecka
34-35 
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Berkön, Trundön, Trundavan  vecka
17-18
vecka
35-36 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Pålberget, Rönnberget vecka
18-19
vecka
35-36 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Stridholm, Skuthamn vecka
18-19
vecka
36-37 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Sikfors vecka
18-19
vecka
36-37 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Borgfors, Selsborg, Finnbäcken
vecka
18-19
vecka
36-37 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Lillpite
vecka
18-19
vecka
36-37
vecka
41-42
vecka
3-4
Svallfors, Åträsk
vecka
18-19
vecka
36-37
vecka
41-42
vecka
3-4
Yttersta, Norrbodarna, Krokträsk
vecka
18-19
vecka
37-38
vecka
41-42
vecka
3-4
Blåsmark
vecka
19-20
vecka
37-38
vecka
42-43
vecka
3-4
Hemmingsmark
vecka
19-20
vecka
37-38
vecka
42-43
vecka
3-4
Hortlax
vecka
19-20
vecka
37-38
vecka
42-43
vecka
3-4
Guldkusten
vecka
19-20
vecka
38-39
vecka
42-43
vecka
3-4
Hemlunda, Bergsviken
vecka
19-20
vecka
38-39
vecka
42-43
vecka
3-4
Rosvik
vecka
19-20
vecka
38-39
vecka
42-43
vecka
3-4