Länk till Pireva startsida

Tömningslista för enskilda avlopp

 

Körplan fast tömning 2023 (preliminär) 

Du som har en fast tömning per år - den tömningen sker alltid på sommarrundan! Kontakta oss om du vill lägga till flera fasta tömningar.

Område
Vår  
Sommar
Höst 
Vinter  (2024)
Hamnviken, Brännland, Hattudden, Junäsviken vecka
14-15
vecka
21-22
vecka
39-40
vecka
2-3
Jävrebyn, Bunäsudden vecka 14-15 vecka
21-22
vecka
39-40 
vecka
2-3
Grannäsudden, Hällskatan, Breknäsudden, Jävrebodarna vecka
14-15
vecka
21-22
vecka
39-40
vecka
2-3
Öjebyn, Näsudden, Hjärtudden, Holmen, Bonäset vecka
14-15
vecka
22-23
vecka
39-40
vecka
2-3
Lillbovägen & Långskatavägen 244 (och lägre nummer) vecka
14-15
vecka
22-23
vecka
39-40
vecka
2-3
Bodsjön Mjösjöliden Kalamark  vecka
14-15
vecka
22-23
vecka
39-40
vecka
2-3
Böle vecka
15-16
vecka
22-23
vecka
39-40
vecka
2-3 
Vitsand, Perudden, Edet vecka
15-16
vecka
23-24
vecka
39-40
vecka
2-3
Pitholm, Svartnäsudden vecka
5-16 
vecka
23-24 
vecka
39-40 
vecka
2-3 
Gråträsk, Sundsnäsvägen   vecka
24-25
   
Högbacken, Risnabben   vecka
24-25
   
Pålsboda, Fagerheden, Flötuträsk, Finnliden, Storgranliden    vecka
24-25
   
Rengårdsheden, Huvåsen, Manjärvträsk, Strömfors   vecka
24-25
   
Koler, Strömnäs, Hultet    vecka
24-25 
   
Holmfors, Slintadammen Myhedsvägen, Storlångträsk, Kolonatvägen, Björkliden   vecka
25-26
   
Lillträsk, Tällträsk. Persberg, Storsund   vecka
25-26
   
Bänkerudden, Bänkerträskvägen, Byssvägen, Dammvägen   vecka
25-26
   
Åselet, Södra Brännträsk   vecka
26-27
   
Sandön, Granholmen, Klubbviken, Borgarudden vecka
15-16
vecka
26-27 
vecka
39-40 
vecka
2-3 
Gälön, Bastunäset, Lillfjärden, Görjefjärden, Hyndan vecka
15-16
vecka
27-28 
vecka
39-40 
vecka
2-3 
Renön vecka
16-17
vecka
27-28 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Nötön vecka
16-17
vecka
27-28 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Fårön vecka
16-17
vecka
28-29 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Nybyn, Altersbruk, Holmträsk vecka
16-17
vecka
29-30 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Sjulsmark, Brännträsk, Hälleström vecka
16-17
vecka
29-30 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Bodträsk, Backträsk. Nytorp, Alterdal vecka
16-17
vecka
30-31
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Bertnäs, Håkansön, Kopparnäs vecka
16-17
vecka
31-32
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Kälsheden, Rosfors, Krokvattnet vecka
16-17
vecka
31-32 
vecka
40-41
vecka
2-3
Porsnäs, Lakafors vecka
16-17
vecka
31-32
vecka
40-41
vecka
2-3
Arnemark vecka
16-17
vecka
32- 33 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Norrfjärden, Långträsk vecka
16-17
vecka
32-33 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Högsböleskiftet vecka
16-17
vecka
32-33 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Småskärsudden, Högsböle, Pitsund, Trollbäcken vecka
16-17
vecka
32-33
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Klubbfors, Brännfors, Mellanboda   vecka
17-18
vecka
33-34 
vecka
40-41 
vecka
2-3 
Roknäs  vecka
17-18
vecka
33-34
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Långnäs vecka
17-18
vecka
33-34 
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Sjulnäs  vecka
17-18 
vecka
34-35 
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Långvik, Pultvik, Svartnäs vecka
17-18
vecka
34-35 
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Lakafors, Gotthem, Nybyn vecka
17-18
vecka
34-35 
vecka
40-41 
vecka
3-4 
Berkön, Trundön, Trundavan  vecka
17-18
vecka
35-36 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Pålberget, Rönnberget vecka
18-19
vecka
35-36 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Stridholm, Skuthamn vecka
18-19
vecka
36-37 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Sikfors vecka
18-19
vecka
36-37 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Borgfors, Selsborg, Finnbäcken
vecka
18-19
vecka
36-37 
vecka
41-42 
vecka
3-4 
Lillpite
vecka
18-19
vecka
36-37
vecka
41-42
vecka
3-4
Svallfors, Åträsk
vecka
18-19
vecka
36-37
vecka
41-42
vecka
3-4
Yttersta, Norrbodarna, Krokträsk
vecka
18-19
vecka
37-38
vecka
41-42
vecka
3-4
Blåsmark
vecka
19-20
vecka
37-38
vecka
42-43
vecka
3-4
Hemmingsmark
vecka
19-20
vecka
37-38
vecka
42-43
vecka
3-4
Hortlax
vecka
19-20
vecka
37-38
vecka
42-43
vecka
3-4
Guldkusten
vecka
19-20
vecka
38-39
vecka
42-43
vecka
3-4
Hemlunda, Bergsviken
vecka
19-20
vecka
38-39
vecka
42-43
vecka
3-4
Rosvik
vecka
19-20
vecka
38-39
vecka
42-43
vecka
3-4