Länk till Pireva startsida

Höstens tömningslista för enskilda avlopp

Vårens tömning av enskilda avlopp sker under perioden 1 april - 31 maj. 

Höstens tömning av enskilda avlopp sker under perioden 15 augusti - 30 november. 

I markbygden sker ordinarie tömning under juni månad. 

 

Tänk på att vägen till slambrunn/tank måste vara framkomlig för fordonet, det vill säga sandad och skottad. Om tömningen inte kan utföras kommer en framkörningsavgift att debiteras.
Om fordonet inte får trafikera väg som skyltats med begränsad bärighet, måste detta meddelas till Pireva. Läs mer om slamtömning här eller kontakta kundservice på tel. 0911-931 01

 

Tömningslista: 

34-35 Nötön                                                                                                       
35-36 Renön
34-35 Sandön Granholmen Klubbviken, Borgarudden
34 Öjebyn, Näsudden, Hjärtudden, Holmen, Bonäset
34-35 Gälön, Bastunäset, Lillfjärden, Görjefjärden, Hyndan 
34-35 Pitholm, Svartnäsudden 
36-37 Bodsjön Mjösjöliden Kalamark 
37-38 Vitsand Perudden Edet 
37-38 Böle 
36-37 Fårön 
37 Lillbovägen & Långskatavägen 244 (och lägre nr)
34-35 Hamnviken, Brännland, Hattudden, Junäsviken
36-37 Jävrebyn, Bunäsudden
38-39 Grannäsudden, Hällskatan, Breknäsudden, Jävrebodarna
40 Guldkusten
39 Bodträsk Backträsk Nytorp Alterdal 
39-40 Kälsheden Rosfors Krokvattnet 
38 Sjulsmark Brännträsk Hälleström 
38-39 Bertnäs Håkansön Kopparnäs 
40-41 Hemlunda Bergsviken 
41-42 Hemmingsmark 
37-38 Nybyn, Altersbruk, Holmträsk
38-39 Porsnäs,  Lakafors
41-42 Långvik Pultvik Svartnäs 
40 Roknäs 
40-41 Klubbfors Brännfors Mellanboda 
43-44 Svallfors Åträsk 
42-44 Småskärsudden, Högsböle, Pitsund, Trollbäcken
38-39 Högsböleskiftet
39-40 Norrfjärdens Långträsk 
46-47 Berkön, Trundön, Trundavan 
46-47 Rosvik 
40-41 Arnemark
41-42 Stridholm, Skuthamn 
42-44 Pålberget Rönnberget
44 Yttersta Norrbodarna Krokträsk 
41-42 Lillpite 
42-44 Sjulnäs 
48-49 Långnäs  
45 Lakafors, Gotthem, Nybyn
42-43 Borgfors Selsborg Finnbäcken 
46-47 Blåsmark 
46-47 Hortlax 
46-47 Sikfors 

Beroende på väder eller andra störningar kan körplanen ändras. Vi uppdaterar listan vartefter med eventuella ändringar. Vi tömmer aldrig före utsatt vecka i listan.