Länk till Pireva startsida

Tömningslista för enskilda avlopp

 

Körplan fast tömning 2024

Här syns vilken vecka vi planerar att tömma på ert område. Om oförutsedda händelser eller väderförhållanden medför försening uppdateras informationen nedan.
Du som har en fast tömning per år - den tömningen sker alltid på Stora rundan! Kontakta oss om du vill lägga till flera fasta tömningar.

 

  Vår   Stora rundan Höst Vinter 2025
Öjebyn, Näsudden, Hjärtudden, Holmen, Bonäset v 14-15 v 22-23 v 39-40 v 2-3
Lillbovägen & Långskatavägen 244 (och lägre nr) v 14-15 v 22-23 v 39-40 v 2-3
Bodsjön Mjösjöliden Kalamark  v 14-15 v 22-23 v 39-40 v 2-3
Böle  v 15-16 v 22-23 v 39-40 v 2-3
Vitsand Perudden Edet  v 15-16 v 23-24 v 39-40 v 2-3
Hamnviken, Brännland, Hattudden, Junäsviken v 14-15 v 24-25 v 39-40 v 2-3
Grannäsudden, Hällskatan, Breknäsudden, Jävrebodarna v 14-15 v 24-25 v 39-40 v 2-3
Gråträsk, Sundsnäsvägen v 15-16 v 24-25 v 39-40 v 2-3
Högbacken, Risnabben v 15-16 v 24-25 v 39-40 v 2-3
Pålsboda, Fagerheden, Flötuträsk, Finnliden, Storgranliden   v 15-16 v 24-25 v 39-40 v 2-3
Rengårdsheden, Huvåsen,Manjärvträsk, Strömfors v 15-16 v 24-25 v 39-40 v 2-3
Koler, Strömnäs, Hultet v 15-16 v 24-25 v 39-40 v 2-3
Jävrebyn, Bunäsudden v 14-15 v 25-26 v 39-40 v 2-3
Pitholm, Svartnäsudden, Kartudden v 15-16 v 25-26 v 39-40 v 2-3
Holmfors, Slintadammen, Myrhedsv, Storlångträsk, Kolonatvägen, Björkliden v 15-16 v 25-26 v 39-40 v 2-3
Lillträsk, Tällträsk, Persberg, Storsund v 15-16 v 25-26 v 39-40 v 2-3
Bänkerudden, Bänkerträskvägen, Byssvägen, Dammvägen v 15-16 v 25-26 v 39-40 v 2-3
Åselet, Södra Brännträsk v 15-16 v 26-27 v 39-40 v 2-3
Sandön Granholmen Klubbviken, Borgarudden v 15-16 v 26-27 v 39-40 v 2-3
Gälön, Bastunäset, Lillfjärden, Görjefjärden, Hyndan  v 15-16 v 27-28 v 39-40 v 2-3
Renön v 16-17 v 27-28 v 40-41 v 2-3
Nötön  v 16-17 v 27-28 v 40-41 v 2-3
Fårön  v 16-17 v 28-29 v 40-41 v 2-3
Nybyn, Altersbruk, Holmträsk v 16-17 v 29-30 v 40-41 v 2-3
Sjulsmark Brännträsk Hälleström  v 16-17 v 29-30 v 40-41 v 2-3
Bodträsk Backträsk Nytorp Alterdal  v 16-17 v 30-31 v 40-41 v 2-3
Bertnäs Håkansön Kopparnäs  v 16-17 v 31-32 v 40-41 v 2-3
Kälsheden Rosfors Krokvattnet  v 16-17 v 31-32 v 40-41 v 2-3
Porsnäs,  Lakafors v 16-17 v 31-32 v 40-41 v 2-3
Arnemark v 16-17 v 32-33 v 40-41 v 2-3
Norrfjärdens Långträsk  v 16-17 v 32-33 v 40-41 v 2-3
Högsböleskiftet v 16-17 v 32-33 v 40-41 v 2-3
Småskärsudden, Högsböle, Pitsund, Trollbäcken v 16-17 v 32-33 v 40-41 v 2-3
Klubbfors Brännfors Mellanboda  v 17-18 v 33-34 v 40-41 v 2-3
Roknäs  v 17-18 v 33-34 v 40-41 v 3-4
Långnäs   v 17-18 v 33-34 v 40-41 v 3-4
Sjulnäs  v 17-18 v 34-35 v 40-41 v 3-4
Långvik Svartnäs Pultvik v 17-18 v 34-35 v 40-41 v 3-4
Lakafors, Gotthem, Nybyn v 17-18 v 34-35 v 40-41 v 3-4
Berkön, Trundön, Trundavan  v 17-18 v 35-36 v 41-42 v 3-4
Pålberget Rönnberget v 18-19 v 35-36 v 41-42 v 3-4
Stridholm, Skuthamn  v 18-19 v 36-37 v 41-42 v 3-4
Sikfors  v 18-19 v 36-37 v 41-42 v 3-4
Borgfors Selsborg Finnbäcken  v 18-19 v 36-37 v 41-42 v 3-4
Lillpite  v 18-19 v 36-37 v 41-42 v 3-4
Svallfors Åträsk  v 18-19 v 36-37 v 41-42 v 3-4
Yttersta Norrbodarna Krokträsk  v 18-19 v 37-38 v 41-42 v 3-4
Blåsmark  v 19-20 v 37-38 v 41-42 v 3-4
Hemmingsmark  v 19-20 v 37-38 v 41-42 v 3-4
Hortlax  v 19-20 v 37-38 v 41-42 v 3-4
Guldkusten v 19-20 v 38-39 v 41-42 v 3-4
Hemlunda Bergsviken  v 19-20 v 38-39 v 41-42 v 3-4
Rosvik  v 19-20 v 38-39 v 41-42 v 3-4