Länk till Pireva startsida

Automatisk fakturering på Bredviksbergets ÅVC - för företag

Med start 2 maj 2024 inför Pireva en ny betallösning för företagskunder som lämnar avfall på Bredviksbergets Återvinningscentral.

Bredviksbergets Återvinningscentral (ÅVC) är till för både privatpersoner och företag. Den automatiska faktureringen gäller endast för företag, föreningar och verksamheter som besöker Bredviksbergets återvinningscentral. Lite förenklat kan sägas att alla hushåll och privatpersoner redan har betalat för sina besök på återvinningscentralen via taxan. Medan företag betalar direkt till Pireva när de ska lämna avfall.

 

Hur funkar det?

En sensor skannar av alla inpasserande bilar och systemet läser av om det är en lätt lastbil (<3,5 ton) registrerad på ett företag eller enskild firma och då skickas en faktura automatiskt till den adress som verksamheten är registrerad på. Systemet hämtar uppgifterna från Transportstyrelsens fordonsregister.

Vad kostar det? 

Det kostar 450 kr per verksamhetsbesök (exkl. moms). 

Vad behöver företagen göra inför besök på ÅVC?

Som företag behöver ni informera er personal om den nya automatiska faktureringen. Kom ihåg att ni måste kontakta Pirevas personal om ni önskar att ange referens på fakturan.


Information om fakturering

När det kommer till fakturering så är det Svea Bank som hanterar fakturorna månadsvis. För frågor gällande fakturor ber vi er kontakta Svea Bank via deras webbplats: Svea Bank