Länk till Pireva startsida

Tömning av fettavskiljare

Undvik fett i avlopp

För vissa verksamheter – till exempel restauranger och livsmedelsbutiker – krävs att det finns fettavskiljare på utgående avloppsledning. Den ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år.

Tömningen kan skötas av oss på Pireva. Det vanligaste är att ni som företag har ett tömningsabonnemang hos oss där ni angett hur ofta ni vill ha fettavskiljaren tömd. Tömningen sker då regelbundet tills ni meddelar annat.

Kontakta oss för att begära tömning av fettavskiljaren.

Läs mer om installation och anmälan av fettavskiljare