Länk till Pireva startsida

Företag på rampen

Automatisk fakturering på Bredviksbergets ÅVC - för företag

Med start 2 maj 2024 införde Pireva en ny betallösning för företagskunder som lämnar avfall på Bredviksbergets Återvinningscentral.

Bredviksbergets Återvinningscentral (ÅVC) är till för både privatpersoner och företag. Den automatiska faktureringen gäller endast för företag, föreningar och verksamheter som besöker Bredviksbergets återvinningscentral. Lite förenklat kan sägas att alla hushåll och privatpersoner redan har betalat för sina besök på återvinningscentralen via taxan. Medan företag betalar direkt till Pireva när de ska lämna avfall.

Läs mer om den nya betallösningen med automatisk fakturering här.