Länk till Pireva startsida

Företag på rampen

Checka in

På Bredviksbergets återvinningscentral/rampen kan privatpersoner lämna hushållsavfall i olika fraktioner. Hushållen betalar för det via sin avfallstaxa. Företag med små mängder avfall är också välkomna att själv sortera avfall på återvinningscentralen men måste betala för varje besök.

Företagsbesök på ÅVC gäller avfall levererat med personbil eller lätt lastbil (<3,5 ton). Farligt avfall får inte lämnas inom ramen för ett sådant företagsbesök.

Ett företagsbesök på ÅVC/rampen kostar 450 kr (exkl. moms).

Ta kontakt med vår kundservice vid ankomst för att betala/fakturera ditt besök. 

 

Så här går det till när företag checkar in på Bredviksberget:

- Kör in genom företagsgrinden till anläggningen

- Stanna till vid terminalen, kliv ur bilen och ta kontakt med kundservice

- Kundservice registerar ett besök på företag på rampen och släpper in fordonet