Länk till Pireva startsida

Kärl på samma sida

I ditt kvarter vill vi, tillsammans med dig ta ett steg för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet.

Vi är många som arbetar i området där du bor. Morgontidningar och post ska delas ut, dina avfallskärl ska tömmas och vägen ska snöröjas. Alla dessa fordon som vistas i området påverkar framkomligheten, säkerheten och miljön för dig som bor där. Det påverkar även arbetsmiljön för de som framför dessa fordon.

Genom att samordna placeringen av avfallskärl och postlådor på samma sida av vägen har Pireva, Posten, Norrbottens Media distribution och Piteå kommun skapat en "Grön rutt i Piteå" som bidrar till en förbättrad miljö och ökad trafiksäkerhet på gator och bostadsområden.

Via medborgarförslag och på uppdrag av Piteå kommun har Pireva arbetat med att föra in kärl på samma sida i hela kommunen. 2017 avslutades projektet och samtliga 12 000 villor har i dag en "Grön rutt". Genom att ställa och tömma kärlen på samma sida av vägen minskar både körsträcka, bränsleförbrukning och tidsåtgång, samtidigt som trafiksäkerheten ökat. Detta får en direkt påverkan på miljön då slitagen på fordonen minskat och koldioxidutsläppen blivit lägre.